ברטל 🇫🇷
ברטל - Bartel Brut


השמפניה של ברטל מופקת מחלקת כרם בת 30 דונם בקוט דה בר, תת האזור הדרומי ביותר בשמפאן הנטוע בעיקר בענבי פינו-נואר. היקב שם לעצמו כמטרה להביא לידי ביטוי מיטבי את המאפיינים הייחודיים של האזור - שילוב מקסים בין העוצמה והנוכחות של הפינו-נואר לרעננות הרבה תוצאה של האקלים הקריר. להשלמת התמונה מכיל הבלנד של ברטל מעט ענבי שרדונה המוסיפים למורכבות של של שמפניה קלאסית זו.