כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

כל הרוכש את שירותי האתר בכל דרך שהיא בין בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב בזאת כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

שעות פעילות ולוחות עמידה בזמנים להפצה

שעות פעילות מרכז ההזמנות הינם :

ימים א-ה בין השעות 9:00 ועד 19:30

ימי ו` וערבי חג משבע וחצי בבוקר ועד שעה לפני כנסית השבת/חג. בשבת המקום סגור.

המשלוחים מבוצעים באמצעות שליח של החנות או חברת שליחים.

אנו מתחייבים כי המוצרים יגיעו ליעדם עד 5 שעות מרגע אישור ההזמנה ע”י מרכז ההזמנות במקרה של משלוח מקומי (שמתומחר בד”כ 27 ₪) .במקרה של ישובים מרוחקים המוצרים ימסרו במהלך היום.

בימי שישי וערבי חג תיתכן גמישות בשעת האספקה. המשלוחים ימסרו במהלך היום.

כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה עד השעה 18:00 תטופלנה באותו היום.

כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה אחרי השעה 18:00 תטופלנה ביום העסקים הבא.

מדיניות שירותים ומחירים

הזמנות באתר הן בקניה מעל 100 ש”ח בלבד, לא כולל דמי משלוח.

התמונות באתר מייצגות את הזרים בגודל בינוני.

במידה ובוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים, זר מתוק, עציצים וסידורי פרחים המוצגים באתר והסתבר כי פריט כלשהו מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית ובאותו ערך.

אבטחת האתר ושמירה על פרטיות

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

משלוח פרחים בירושלים

לידיעתכם, הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות פרטיו האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך. אנו מתחייבים שלא להעביר פרטי לקוח או נתונים כספיים לצד ג’.

הגבלת אחריות

אנו שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.

אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. במידה שקיבלתם מוצר שאינו ראוי לשימוש אנא שילחו אותו אלינו בצירוף תלונתכם ואנו נחליפו באחר.

משלוחי פרחים בירושלים

האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

קניין רוחני

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

האתר פרחי גילה – מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחברה ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.

האתר מכיל קישורים לאתרים קרובים ו/או קשורים ברשת האינטרנט וזאת לנוחות המשתמשים בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם בכל אופן שהוא. כל כניסה ו/או שימוש באתרים המקושרים לאתר נעשים באחריות המשתמש בלבד.

מקום השיפוט

החנות פרחי גילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים בו וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל אביב ולהם בלבד.

 

נוהל ביטול הזמנה

  • האתר מכבד את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. ואולם, מאחר ובאתר זה ניתן להזמין פרחים, עציצים, סידורי פרחים וזרי פרחים אשר הינם “טובין פסידים” הרי שזכות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 אינה חלה.
  • האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: “החוק”), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) ו/או מכל הוראה אחרת.
  • במידה ולאחר ביצוע העסקה אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לעשות זאת בתוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה. כל רוכש באתר אשר מעוניין לבטל את הזמנתו יודיע על כך תוך שעה ממועד ההזמנה ולפחות שעתיים ממועד האספקה, באם ההזמנה בוצעה באותו היום למשלוח. במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות החנות ובכפוף לקבוע בחוק. 
  • ההודעה על ביטול תימסר לחנות הפרחים ותשלח בכתב (פקס או באמצעות דוא”ל). בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק החשבונית. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם נשלחו המוצרים על ידי החנות ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה. 
  • במקרה של ביטול, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, כנהוג בחוק.
  • במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה. במקרה של ביטול הזמנה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, לא ייגבו כלל דמי ביטול.